Platební podmínky táborů

Platba: Přihláška slouží jako rezervační poukaz po dobu čtrnácti dnů. Do té doby je třeba zaslat na účet zálohu 500 Kč (popř. celou platbu), teprve poté považujeme přihlášku za závaznou. Neobdržíme-li zálohu, rezervace propadá a místo náleží dalšímu zájemci. Doplatek do plné ceny tábora je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2015. Při přihlášení po tomto datu je třeba uhradit celou částku současně s přihláškou.

Úhradu provádějte výhradně na bankovní účet 35-5875830237/0100, povinný variabilní symbol je číslo, které Vám bylo přiřazeno při elektronickém přihlašování. Specifický symbol je datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr. Do textu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a název tábora pro lepší identifikaci platby. Platby v hotovosti nepřijímáme.

Faktury pro zaměstnavatele vystavujeme na základě vyplnění PODKLADU PRO FAKTURACI, který je ke stažení na našich webových stránkách, popř. na základě objednávky od zaměstnavatele, a to vždy na plnou cenu tábora. Žádosti zasílejte na: alena.smutna@decko-nachod.cz. Případný přeplatek vrací hlavní vedoucí hotově na začátku tábora.

Stornopoplatky jsou kromě tábora v Itálii následující:

500 Kč, byla-li odhláška písemně doručena do 31.5.

25% ceny tábora, byla-li odhláška písemně doručena do 14 dnů před zahájením tábora

50% ceny tábora, byla-li odhláška písemně doručena do 7 dní před zahájením tábora

Později se platba za tábor nevrací, ale je možné najít za účastníka náhradu.

V případě onemocnění doloženého lékařem se vrací 75% z ceny tábora, a to až do termínu 7 dní před dnem nástupu na tábor, poté se platba nevrací.

Pro odhlášení použijte výhradně webový formulář odhlášky, její potvrzení Vám bude zasláno e-mailem, rozhodující je datum přijetí.

Další informace na tel.: 491 428 744, 777 694 441 v čase 8:00 – 14:30 hod, na e-mailu: recepce@decko-nachod.cz, popř. e-mailu hlavního vedoucího každého tábora-viz web Déčka (v nabídce jsou vyznačeni tučně).